Poznaj naszą ofertę samochodów

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, bądź osobą prywatną, i miałeś kolizję w której zostałeś poszkodowany, musisz wiedzieć, że należy Ci się samochód zastępczy nie gorszej klasy niż dotąd użytkowany.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 roku:

"Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej."

Do wynajęcie samochodu zastępczego wymagamy:

- Notatka policji, bądź oświadczenie sprawcy

- Samochód jest Twoją własnością, bądź Twojej firmy

- Posiadasz następujące dokumenty: prawo jazdy, dowód osobisty, numer polisy OC sprawcy

- Dowód rejestracyjny Twojego pojazdu, bądź zaświadczenie o zatrzymaniu go przez policję

 Pojazdy wynajmowane z OC sprawcy nie posiadają limitu kilometrów